ดู 2010: The Year We Make Contact ภาคไทย/ซับไทย ปี 1984

เรื่อง 2010: The Year We Make Contact

หนังไอดี tt0086837
มีทั้งภาษา English, ภาษา Russian, ภาษา และภาษาอื่นๆอีกมากมาย

พล็อตหนัง2010: The Year We Make Contact เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ : A joint USA-Soviet expedition is sent to Jupiter to learn exactly what happened to the Discovery and its H.A.L. 9000 computer.
พล็อตหนัง2010: The Year We Make Contact เรื่องสั้นภาษาไทย :
Joint USA-Soviet Expedition ถูกส่งไปยังจูปิเตอร์เพื่อเรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับการค้นพบและ h.a.l คอมพิวเตอร์ 9000

2010: The Year We Make Contact กำกับโดย : Peter Hyams

ให้คะแนน 6.8

หนังน่าสนใจ