ดู An Inconvenient Sequel: Truth to Power ภาคไทย/ซับไทย ปี 2017

เรื่อง An Inconvenient Sequel: Truth to Power

หนังไอดี tt6322922
มีทั้งภาษา English, ภาษา French, ภาษา Russian และภาษาอื่นๆอีกมากมาย German Mandarin

พล็อตหนังAn Inconvenient Sequel: Truth to Power เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ : A decade after An Inconvenient Truth (2006) brought climate change to the heart of popular culture the follow-up shows just how close we are to a real energy revolution.
พล็อตหนังAn Inconvenient Sequel: Truth to Power เรื่องสั้นภาษาไทย :
ทศวรรษหลังจากความจริงที่ไม่สะดวก (2549) นำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่หัวใจของวัฒนธรรมสมัยนิยมการติดตามการแสดงเพียงแค่ใกล้เคียงกับการปฏิวัติพลังงานที่แท้จริง

An Inconvenient Sequel: Truth to Power กำกับโดย : Bonni Cohen Jon Shenk

ให้คะแนน 6.4

หนังน่าสนใจ