ดู Cheaper by the Dozen ภาคไทย/ซับไทย ปี 2003

เรื่อง Cheaper by the Dozen

หนังไอดี tt0349205
มีทั้งภาษา English, ภาษา , ภาษา และภาษาอื่นๆอีกมากมาย

พล็อตหนังCheaper by the Dozen เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ : With his wife doing a book tour a father of twelve must handle a new job and his unstable brood.
พล็อตหนังCheaper by the Dozen เรื่องสั้นภาษาไทย :
กับภรรยาของเขาทำทัวร์หนังสือพ่อของสิบสองต้องจัดการงานใหม่และกกที่ไม่แน่นอนของเขา

Cheaper by the Dozen กำกับโดย : Shawn Levy

ให้คะแนน 5.9

หนังน่าสนใจ