ดู Homemade ภาคไทย/ซับไทย ปี 2020

เรื่อง Homemade

หนังไอดี tt12574336
มีทั้งภาษา English, ภาษา Italian, ภาษา Spanish และภาษาอื่นๆอีกมากมาย

พล็อตหนังHomemade เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ : Confined at home as a consequence of the COVID-19 outbreak filmmakers created personal moving stories that capture our shared experience of life in quarantine.
พล็อตหนังHomemade เรื่องสั้นภาษาไทย :
ถูกคุมขังที่บ้านอันเป็นผลมาจากผู้สร้างการระบาดของโรค Covid-19 สร้างเรื่องราวที่เคลื่อนไหวส่วนบุคคลที่จับประสบการณ์ชีวิตที่ใช้ร่วมกันในการกักกัน

Homemade กำกับโดย : N/A

ให้คะแนน 6.0

หนังน่าสนใจ