ดู Knock Down the House ภาคไทย/ซับไทย ปี 2019

เรื่อง Knock Down the House

หนังไอดี tt9358052
มีทั้งภาษา English, ภาษา , ภาษา และภาษาอื่นๆอีกมากมาย

พล็อตหนังKnock Down the House เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ : A look at the people involved with various political campaigns during the 2018 U.S. congressional election.
พล็อตหนังKnock Down the House เรื่องสั้นภาษาไทย :
ดูที่คนที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ทางการเมืองต่าง ๆ ในช่วงปี 2018 การเลือกตั้งรัฐสภาในปี 2018

Knock Down the House กำกับโดย : Rachel Lears

ให้คะแนน 7.1

หนังน่าสนใจ