ดู Legally Blonde 2: Red, White & Blonde ภาคไทย/ซับไทย ปี 2003

เรื่อง Legally Blonde 2: Red, White & Blonde

หนังไอดี tt0333780
มีทั้งภาษา English, ภาษา , ภาษา และภาษาอื่นๆอีกมากมาย

พล็อตหนังLegally Blonde 2: Red, White & Blonde เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ : Elle Woods heads to Washington D.C. to join the staff of a Representative in order to pass a bill to ban animal testing.
พล็อตหนังLegally Blonde 2: Red, White & Blonde เรื่องสั้นภาษาไทย :
Elle Woods มุ่งหน้าไปที่ Washington D.C เพื่อเข้าร่วมเจ้าหน้าที่ของตัวแทนเพื่อส่งใบเรียกเก็บเงินเพื่อห้ามการทดสอบสัตว์

Legally Blonde 2: Red, White & Blonde กำกับโดย : Charles Herman-Wurmfeld

ให้คะแนน 4.8

หนังน่าสนใจ