ดู Police Academy ภาคไทย/ซับไทย ปี 1984

เรื่อง Police Academy

หนังไอดี tt0087928
มีทั้งภาษา English, ภาษา , ภาษา และภาษาอื่นๆอีกมากมาย

พล็อตหนังPolice Academy เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ : A group of good-hearted but incompetent misfits enter the police academy but the instructors there are not going to put up with their pranks.
พล็อตหนังPolice Academy เรื่องสั้นภาษาไทย :
กลุ่มของจิตใจที่มีจิตใจดี แต่ไม่สามารถใช้งานไม่ได้เข้าสู่สถาบันตำรวจ แต่อาจารย์ผู้สอนจะไม่มีการเล่นแผลง ๆ

Police Academy กำกับโดย : Hugh Wilson

ให้คะแนน 6.7

หนังน่าสนใจ