ดู Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden ภาคไทย/ซับไทย ปี 2012

เรื่อง Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden

หนังไอดี tt2095605
มีทั้งภาษา English, ภาษา Arabic, ภาษา Pushto และภาษาอื่นๆอีกมากมาย

พล็อตหนังSeal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ : A group of Navy SEALs comes to learn the identity of their target: Osama bin Laden.
พล็อตหนังSeal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden เรื่องสั้นภาษาไทย :
กลุ่มของซีลของกองทัพเรือมาเรียนรู้ตัวตนของเป้าหมาย: Osama Bin Laden

Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden กำกับโดย : John Stockwell Paulette Victor-Lifton

ให้คะแนน 5.7

หนังน่าสนใจ