ดู Snowden ภาคไทย/ซับไทย ปี 2016

เรื่อง Snowden

หนังไอดี tt3774114
มีทั้งภาษา English, ภาษา American Sign, ภาษา Russian และภาษาอื่นๆอีกมากมาย

พล็อตหนังSnowden เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ : The NSA’s illegal surveillance techniques are leaked to the public by one of the agency’s employees Edward Snowden in the form of thousands of classified documents distributed to the press.
พล็อตหนังSnowden เรื่องสั้นภาษาไทย :
เทคนิคการเฝ้าระวังที่ผิดกฎหมายของ NSA นั้นรั่วไหลออกมาจากประชาชนโดยพนักงานของเอ็ดเวิร์ดสโนว์เดเดนในรูปแบบของเอกสารจำแนกหลายพันรายการที่แจกจ่ายให้กับสื่อมวลชน

Snowden กำกับโดย : Oliver Stone

ให้คะแนน 7.3

หนังน่าสนใจ