ดู The African Queen ภาคไทย/ซับไทย ปี 1951

เรื่อง The African Queen

หนังไอดี tt0043265
มีทั้งภาษา English, ภาษา German, ภาษา Swahili และภาษาอื่นๆอีกมากมาย

พล็อตหนังThe African Queen เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ : In WWI Africa a gin-swilling riverboat captain is persuaded by a strait-laced missionary to use his boat to attack an enemy warship.
พล็อตหนังThe African Queen เรื่องสั้นภาษาไทย :
ใน WWI Africa กัปตัน Riverboat Gin-Swilling ได้รับการชักชวนจากมิชชันนารีที่ใช้ผ้าพันแผลที่จะใช้เรือของเขาเพื่อโจมตีเรือรบศัตรู

The African Queen กำกับโดย : John Huston

ให้คะแนน 7.8

หนังน่าสนใจ