ดู The Chronicles of Riddick: Into Pitch Black ภาคไทย/ซับไทย ปี 2000

เรื่อง The Chronicles of Riddick: Into Pitch Black

หนังไอดี tt0366620
มีทั้งภาษา English, ภาษา , ภาษา และภาษาอื่นๆอีกมากมาย

พล็อตหนังThe Chronicles of Riddick: Into Pitch Black เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ : After the events of Pitch Black a contractor is hired to locate Riddick dead or alive. He reviews available information on him and the events of Pitch Black. Terrified he hires a female cyberpunk merc to do the job for him.
พล็อตหนังThe Chronicles of Riddick: Into Pitch Black เรื่องสั้นภาษาไทย :
หลังจากเหตุการณ์ของ Pitch Black ผู้รับเหมาได้รับการว่าจ้างให้ค้นหา Riddick ตายหรือมีชีวิตอยู่ เขาตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับเขาและเหตุการณ์ของ Pitch Black กลัวเขาว่าจ้าง Merc หญิง Cyberpunk เพื่อทำงานให้เขา

The Chronicles of Riddick: Into Pitch Black กำกับโดย : M. David Melvin

ให้คะแนน 6.6

หนังน่าสนใจ