ดู The Passion of the Christ ภาคไทย/ซับไทย ปี 2004

เรื่อง The Passion of the Christ

หนังไอดี tt0335345
มีทั้งภาษา Aramaic, ภาษา Latin, ภาษา Hebrew และภาษาอื่นๆอีกมากมาย

พล็อตหนังThe Passion of the Christ เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ : Depicts the final twelve hours in the life of Jesus of Nazareth on the day of his crucifixion in Jerusalem.
พล็อตหนังThe Passion of the Christ เรื่องสั้นภาษาไทย :
แสดงให้เห็นถึงสิบสองชั่วโมงสุดท้ายในชีวิตของพระเยซูของนาซาเร็ ธ ในวันที่การตรึงกางเขนในกรุงเยรูซาเล็ม

The Passion of the Christ กำกับโดย : Mel Gibson

ให้คะแนน 7.2

หนังน่าสนใจ