ดู The Ten Commandments ภาคไทย/ซับไทย ปี 1956

เรื่อง The Ten Commandments

หนังไอดี tt0049833
มีทั้งภาษา English, ภาษา , ภาษา และภาษาอื่นๆอีกมากมาย

พล็อตหนังThe Ten Commandments เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ : Moses an Egyptian Prince learns of his true heritage as a Hebrew and his divine mission as the deliverer of his people.
พล็อตหนังThe Ten Commandments เรื่องสั้นภาษาไทย :
โมเสสเจ้าชายอียิปต์เรียนรู้มรดกที่แท้จริงของเขาในฐานะชาวฮีบรูและภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาในฐานะผู้ส่งของประชาชนของเขา

The Ten Commandments กำกับโดย : Cecil B. DeMille

ให้คะแนน 7.9

หนังน่าสนใจ