ดู Timeline ภาคไทย/ซับไทย ปี 2003

เรื่อง Timeline

หนังไอดี tt0300556
มีทั้งภาษา English, ภาษา French, ภาษา และภาษาอื่นๆอีกมากมาย

พล็อตหนังTimeline เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ : A group of archaeologists become trapped in the past when they go there to retrieve a friend. The group must survive in 14th-century France before they can escape back to the twenty-first century.
พล็อตหนังTimeline เรื่องสั้นภาษาไทย :
กลุ่มนักโบราณคดีถูกขังอยู่ในอดีตเมื่อพวกเขาไปที่นั่นเพื่อดึงเพื่อน กลุ่มจะต้องอยู่รอดในฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 14 ก่อนที่พวกเขาจะสามารถหลบหนีกลับไปที่ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด

Timeline กำกับโดย : Richard Donner

ให้คะแนน 5.6

หนังน่าสนใจ