ดู Travelers ภาคไทย/ซับไทย ปี 2016-2018

เรื่อง Travelers

หนังไอดี tt5651844
มีทั้งภาษา English, ภาษา , ภาษา และภาษาอื่นๆอีกมากมาย

พล็อตหนังTravelers เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ : Hundreds of years from now surviving humans discover how to send consciousness back through time into people of the 21st century while attempting to change the path of humanity.
พล็อตหนังTravelers เรื่องสั้นภาษาไทย :
หลายร้อยปีนับจากนี้มนุษย์ที่รอดชีวิตค้นพบวิธีการส่งสติกลับไปสู่ผู้คนในศตวรรษที่ 21 ในขณะที่พยายามเปลี่ยนเส้นทางของมนุษยชาติ

Travelers กำกับโดย : N/A

ให้คะแนน 8.1

หนังน่าสนใจ